Mijn favorieten

Voorwaarden NVM en Ron Pieters Makelaardij


De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere transactie van Ron Pieters Makelaardij

NVM voorwaarden, klik hier

Voorwaarden Ron Pieters Makelaardij
Notariskeuze en kosten
In principe ligt de notariskeuze bij de koper. Het doorhalen van de hypothecaire inschrijving in het kadaster moet door de verkoper betaald worden. Zijn de kosten voor deze doorhaling hoger dan € 200,-- inclusief BTW dan wordt het meerdere bij de koper in rekening gebracht.
Indien de koper een notaris kiest buiten een straal van 20 kilometer van de verkochte onroerende zaak dan zijn de kosten voor een eventuele volmacht ten behoeve van de verkoper voor rekening van de koper.
­
Waarborgsom
In alle koopovereenkomsten die door Ron Pieters Makelaardij worden gesloten zal standaard een waarborgsom ter hoogte van 10% van de koopsom worden opgenomen. Deze waarborgsom dient 6 weken na de mondelinge overeenkomst overgemaakt te worden op een door de notaris opgegeven rekeningnummer. Naast de waarborgsom is het stellen van een bankgarantie ook mogelijk. Dit kunt u regelen via uw bank of geldverstrekker voor de financiering van uw woning.
­

Woning van de maand